Storvik – Majorsgatan 53

Storvik ligger naturskönt vid Näsbysjön, ca 15 km väster om Sandviken. Det är ett vackert samhälle, där du kan hitta det mesta i serviceväg och våra egna fastigheter är belägna i centrum.

Tidigare var Storvik en betydande järnvägsknut med Europas längsta järnvägsperrong, vilket bland annat den vackra järnvägsstationen nedanför oss vittnar om. Här hittar du många gamla byggnader, god service och mycket bra kommunikationer. Här är traditionen med små butiker fortfarande levande och stark.

Storvik tillhör Sandvikens Kommun som har totalt 38 000 invånare, varav ca 4 000 personer som bor i Storvik. Storvik är ett vackert samhälle med många gamla byggnader, god service och mycket bra kommunikationer. Fastigheten är ROT-renoverad på tidigt 90-tal