Englund & Fagerlund Fastigheter AB

Den 1:a oktober förvärvade vi Englund & Fagerlund Fastigheter AB. Numera heter bolaget Svealandsbostäder Svanby AB och är ett dotterbolag inom Svealandsbostäderkoncernen.