Välkommen till Svealandsbostäder!


Vår kärnverksamhet är långsiktig fastighetsförvaltning av centralt belägna och gedigna bostadshyresfastigheter i Uppland och Gästrikland, främst i Tierp, Gävle och Sandviken kommun. Vår förvaltning kan erbjuda ett tryggt och trivsamt boende för olika faser i livet, från ungdomslägenheter, normala lägenheter till anpassade seniorboenden.

Vårt mål är att vårda våra kunder och bostäderna/byggnaderna de bor i genom lång erfarenhet av ägande och förvaltning samt långsiktig expansion, utveckling och förnyelse. Vår vision är att kunna erbjuda ett tryggt, miljövänligt och bra boende till skäliga hyror. Svealandsbostäder AB satsar långsiktigt på att minska energiförbrukning och framtida miljöbelastningar, som en integrerad del av den löpande verksamheten. Det vi har att erbjuda är - attraktivt belägna bostäder i bra boendemiljöer.

 

Svealandsbostäder i korthet


Svealandsbostäder är familjeägda bostadsfastighetsbolag i ständig utveckling och ägs av bröderna Johan & Fredrik Söderberg. Vi själva betraktar oss som samhällsutvecklare där vi ser till helhetsbilden och agerar långsiktigt och vi sätter hyresgästerna i centrum.

Vi vill skapa ett trivsamt boende som är hållbart över tid och bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Vi drivs inte av någon kvartalsekonomi och är mycket långsiktiga i det vi gör. Rätt lägen och materialval, renoverade och energieffektiva byggnader styr oss – tillsammans med den ständiga kundkontakten. Det är anledningen till att vi skiljer oss från liknande aktörer på marknaden. Vi kan agera och agerar på ett annat sätt än brukligt och det brukar uppskattas av våra hyresgäster och blir även bra för oss i slutändan.

Affärsidé


Svealandsbostäder AB bidrar långsiktigt till att stärka orter i Gästrikland och Uppland och dess utveckling genom att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende för olika faser i livet. Vi äger och förvaltar bra bostadshyresfastigheter med en hög kompetens.


Vision och kärnvärden

Vår vision är att erbjuda ett bra boende till skäliga hyror. Våra kärnvärden är trygghet, trivsel och dialog. Trygghet för att det är bland det viktigaste som finns i boendet. Det kan vara alltifrån att garantera ett ekonomiskt stabilt och välskött företag till val av säkra lås. Trivsel för att hyresgäster som trivs bryr sig om sin lägenhet, sina grannar och sitt område. Vi bidrar genom god service och genom att ta hand om våra hus och att bygga nya. Vi är lyhörda och vill gärna ha en löpande dialog med våra kunder. Detta för att behov och önskemål och kan förändras och behöver utvecklas där det bäst behövs. Vårt tredje kärnvärde är därför – dialog. Vår ambition kräver förmåga till ständiga förändringar såväl i företaget som i vårt sätt att arbeta. Vi är beredda att lägga ned stor kraft på att genomföra det som vi beslutat och påbörjat.
 

Energi- och miljöarbete


Klimatförändringarna i världen beror på människans utsläpp av växthusgaser och följderna drabbar oss alla. En förutsättning för att bromsa den utvecklingen är att öka kunskapen och engagemanget. Bostads- och tjänstesektorn, som främst utgörs av byggnader, står för över 40 procent av energianvändningen i EU och det är därför viktigt att Svealandsbostäder som bostadsbolag bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Svealandsbostäders satsningar på att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen i samhället ska tillmötesgå det engagemang för dessa frågor som finns hos ägare, kunder och medarbetare och samhället i övrigt samt bidra till att undvika höga löpande kostnader till följd av felaktig hantering. Svealandsbostäder's mål är att arbeta systematiskt och effektivt med energisparande åtgärder för att sänka förbrukningen av el, värme och vatten med 2 procent per år. För värmen har detta mål redan klart överträffats. Fem strategiska områden för att kunna förverkliga visionen och ägardirektiven är Svealandsbostäders verksamhet strukturerad och styrd. De viktigaste frågorna är indelade i fem strategiska områden samhällsnytta, ekonomi, kunder, verksamhetsutveckling och medarbetare.

Fem strategiska områden

Svealandsbostäder är ett privatägt bolag som bidrar till ökad samhällsnytta. Företaget arbetar för att fler ska få en trygg och trivsam bostad genom att erbjuda prisvärda boenden.
Ekonomin i Svealandsbostäder behöver ständigt utvecklas för att företaget ska kunna fortsätta vara starkt och kunna erbjuda ett bra boende till såväl nuvarande kunder som till kommande generationer.
Svealandsbostäders kunder ska uppfatta företaget som "ett bra boende till en skälig hyra" och de ska trivas och känna ett engagemang för sin bostad, fastigheten och det område man bor i.
En proaktiv verksamhetsutveckling gör att vi blir konkurrenskraftiga jämfört med andra liknande bolag. Omvärlden och kundernas krav förändras kontinuerligt och det är viktigt att vi ständigt arbetar med förbättringar och effektiviseringar. Att leva med ständig utveckling och förnyelse, blir vardag.
En förutsättning för att Svealandsbostäder framgångsrikt ska kunna uppfylla målen är kompetenta och engagerade medarbetare, något som Svealandsbostäder arbetar med kontinuerligt genom personalutvecklande åtgärder och nyrekrytering av personal med rätt kompetens.