Om oss hero

Hållbarhet, kvalitet och relationer i fokus

Familjeägt bostadsbolag, med fokus på hyresgäster och utveckling.

Svealandsbostäder

Svealandsbostäder är sedan starten 2006 ett familjeägt fastighetsbolag i ständig utveckling. Vi själva betraktar oss som samhällsutvecklare där vi ser till helhetsbilden, agerar långsiktigt och vi sätter alltid hyresgästerna i centrum.

Arbetssatt

Unikt arbetssätt

Vi fokuserar på hållbarhet, långsiktiga relationer, och kvalitetsboende genom rätt material och energieffektiva byggnader. Vår unika strategi och nära kundkontakt skiljer oss från andra och uppskattas av hyresgäster.

Affärsidé

Svealandsbostäder AB bidrar långsiktigt till att stärka orter i Gästrikland och Uppland och dess utveckling genom att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende för olika faser i livet.

Våra kärnvärden

Trygghet

Trygghet i boendet är avgörande, från att säkerställa ett företags ekonomiska stabilitet och god skötsel, till att välja säkra lås för ökad säkerhet.

Trivsel

Trivsamma hyresgäster värnar om lägenhet, grannskap och område. Vårt bidrag är utmärkt service, underhåll av befintliga hus och utveckling av nya boenden.

Dialog

Vår lyhördhet och löpande dialog med kunder möjliggör anpassning till deras förändrade behov, vilket kräver vår beredskap för ständig utveckling och genomförande.

Energi- och miljöarbete

Svealandsbostäders satsningar på att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen i samhället ska tillmötesgå det engagemang för dessa frågor som finns hos ägare, kunder och medarbetare. Vårt mål är att minska el, värme och vattens förbrukning med 2 procent årligen genom effektiva energisparande åtgärder. Målet för värme har redan överträffats.

Strategiska områden

För att uppnå visionen och följa ägardirektiven struktureras verksamheten i fem områden: samhällsnytta, ekonomi, kunder, verksamhetsutveckling och medarbetare.
Samhällsnytta

Vi erbjuder trygga, trivsamma och prisvärda bostäder, vilket förstärker deras bidrag till samhället.

Ekonomi

Ständig utveckling av vår ekonomi säkerställer förmågan att erbjuda kvalitetsboende nu och för framtiden.

Kunder

Vi siktar på att kunder ska se oss som leverantörer av bra boende till rimliga priser, med högt värde på trivsel.

Verksamhetsutveckling

Genom ständiga förbättringar och innovationer förblir vi konkurrenskraftiga och responsiva till marknadens och kundernas förändrade behov.

Medarbetare

Vår framgång bygger på att kontinuerligt utveckla och rekrytera kvalificerad personal för att möta företagets mål.